ULTRASONİK SES

Ultrasonik Sesin Tanımı:

İnsan kulağı dünyada var olan sesleri belli bir sınıra kadar duyabilir. Bu sınırda 15 khz. ile 20 khz. dir. İnsan kulağının duyduğu seslere sonik ses adı verilmektedir.

15 khz. altındaki sesler ise infrasonik ses olarak adlandırılır.İnfronik sese en iyi örnek ise yer sarsıntılarıdır.

Tüm yabani hayvanlar yaradılış gereği ve doğada yaşama iç güdülerinin bir parçası olarak işitme duyusu gelişmiş hayvanlardır.

Yabani hayvanların yaşamları işitme duyusuna bağlıdır.

Ultrasonik ses ile uzaklaştırma teknolojisi hayvanların hayati kritik işitme frekanslarında ses üretimi sayesinde  kendilerini rahatsız hissetmeleri ve bu seslerin hayatlarını tehdit edici bir unsur olarak algılamalarından dolayı bulunduğu ortamı terk etmek zorunda kalmaları demektir.

Aslında bu durum insan dahil dünyadaki her canlının vereceği bir tepkidir. Biz insanlar da nasıl gürültülü bir ortamda ya da hayatımızı tehdit edecek derecede korktuğumuz,ürktüğümüz sesli ortamlardan uzaklaşmak istersek aynı şekilde hayvanlarda bu türlü sesli ortamlardan uzaklaşmak isteyeceklerdir.

Hayvanların işitme duyusu insanlardan çok daha fazla gelişmiştir.İnsanların duyamadığı ya da çok az duyabildiği 20 khz. ve üzeri sesleri rahatlıkla duyabilmektedirler.

Fakat her hayvanın duymuş olduğu ve korktuğu ultrasonik ses seviyesi aralıkları farklıdır. Yani bu zararlı hayvanların hepsinin tepki verdiği ses seviyesi farklıdır. Haşerelerinde insanlar gibi iyi gelişmiş işitme sistemleri vardır.

Ultrasonik Kovucuların  Faydaları

-Ultrasonik kovucular tamamen çevrecidir.Kimyasal hiç bir bileşim içermez.Doğa için faydalıdır ve doğayı zehirlemeyen temiz teknolojilerdendir.Sadece elektronik devreden oluşur.

-Hayvanlara da zarar vermez ve soylarının devamlılığını sağlar.Sadece onları korkutarak kaçırır.

-İlaçlama ,tuzak kurma gibi zahmetten bizleri kurtarır.

-Kullanımları ve uygulamaları çok kolaydır.

-Yaşam kalitemizi arttırır.

-Haşerlerden zarar görmemizi ve korkmamızı önler.

-Haşerelerin taşıyıp yaymış olduğu mikrop ve bulaşıcı hastalıklardan bu haşereleri kovarak ortamımızda oluşmasını engeller.

-Ultrasonik sistemler kullanıldıkları ortamdaki pis havayı ve kokuları da temizlemektedirler.Böylece zararlı hayvanların,haşerelerin pis ortamda barınmasına,yaşam için yiyecek bulmasına engel olurlar ve ortamı terk etmelerini sağlarlar.

nsanlara hiç bir zararı yoktur.Ultrasonik ses teknolojisi ile hastalık tedavileri yapılmaktadır

Bu tedaviler tıpta başta görüntüleme teknolojisi olan ultrasonografi olmakla beraber kanser tümörleri tedavisi,ultrasonik kırık tedavileri gibi bir çok tibbi alanda kullanılmaktadır.

Ultrasonik Ses İşitme İle İlgili Genel Bilgi...

Yarasalar çok daha gelişmiş ve hassas işitme sistemlerine sahiptirler.

Baykuşların ses işitme aralığı ise kuş cinsleri arasında en gelişmiş olanlarındandır.

Çekirgelerin, çayır çekirgelerinin ve ağustos böceklerinin ön bacaklarının açıklıklarında yüksek frekansda sesleri hisseden “tympanic” organlar vardır.

Eşek arılarının, örümceklerin, arıların ultrasonik titreşimleri hisseden “chordontonal” yada “tympanic” uzuvları vardır.

Pirelerin ve kenelerin herhangi bir işitme uzvu yoktur gibi görünmektedir. Fakat highsonic titreşimler onların sinir sistemi üzerinde görünür bir baskı oluşturarak strese, rahatsızlığa ve hareketsizliğe yol açmaktadır.

Köpeklerin ve kurtların kedi ailesinin üyeleri olarak yüksek frekans sesleri işitebildiği çok eskiden beri bilinmektedir. 

Kuşların ise kendilerini rahatsız eden,parçalayan hatat yiyen kartal,şahin,doğan atmaca gibi yırtıcı yabani kuşların sesini algıladıkları ve bu seslerden uzaklaştıkları da artık günümüzde keşfedilmiş bir teknolojidir.

Fare ve diğer kemirgen hayvanların ise hem titreşimli ses dalgalarından,hem yüksek ultrasonik ses dalgalarından etkilendikleri bilinmekle beraber diğer hayvanlara göre daha fazla ses işitme aralığı mevcuttur.Dolayısı ile hem bu iki ses frekansından hem de sinir sistemlerini etkileyecek,onları hareketsiz hale getirecek yüksek ultrasonik ses frekansının üretilmesi gerekmektedir.

Yılanların dış kulakları yoktur.Dşarıdan ses algılayamazlar fakat doğadaki titreşimli dalgaları çok iyi hissederek kaçarlar.

Ultrasonik kovucu cihazlar işitme duyusu olmayan hayvanları da uzaklaştırabilir.Buna örnek üretilen titreşimli ses dalgaları yılanların hissetmesini sağlayıp kaçırdığı gibi,işitme duyusu olmayan veya gelişmemiş diğer haşerelerin de direk sinir sistemine etki ederek onların bu sesi hissetmeleri sağlanarak uzaklaştırılmaktadır.

Ayrıca doğada genel olarak böcek adı verdiğimiz haşerelerin bir çoğunun  işitme organı ve işitme özelliği mevcuttur.

Satışını yaptığımız ultrasonik cihazlardan hariç ,ultrasonik ses teknolojisinin özellikle tıp alanında çok önemli hastalıkların tedavisinde kullanılması hakkında anlatımlarımızı da aşağıda inceleyebilirsiniz.

Tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bir çok teknik alanda yüksek yoğunlu ses teknolojisi yani ultrasonik ses teknolojisini kullanmaktadır.

Ultrasonik ses teknolojisi ürünleri;

-Tıp alanında

-Fizik tedavi alanında

-Bölgesel incelme ve Zayıflama alanında

-Kanser tümörleri tedavisinde

-Göz katarakt ameliyatları ve tedavisinde

-İdrar yolları tedavilerinde,

-Ekokardiyografi kalp ve damar hastalıları tedavilerinde

-Safra kesesi taş kırma ameliyatlarında

-Tekstil

-Tarım

-Zararlı hayvan kovucu

-Alan hesaplamaları

-Yıkama,temizleme gibi bir çok teknolojik alanlarda kullanılmaktadır.

Firmamız ultrasonik ses teknolojisinde sadece tarım ve zararlı hayvan kovucu alanında çalışma yapmaktadır.

Ülkemizin her zaman ilermesini ve gelişmesini isteyen ve katkıda bulunan bir teknoloji firması olarak aşağıda siz değerli ziyaretçilerimize ultrasonik ses teknolojisinin kullanıldığı bazı tibbi alanlardan bahsetmek istiyoruz.

Sağlıklı olan toplumların gelişmesi de sağlıklı ve hızlı olmaktadır.

Aşağıda çeşitli kaynaklardan alınan makaleler ile firmamızın çalışma alanı olmamasına rağmen insanlığa ve Türk halkına faydalı bir bilgi olacağını düşündüğümüz ultrasonik seslerin kanser tümörleri tedavisinde,göz katarakt ameliyalarında kullanımı,bölgesel incelme,zayıflama tedavilerinde kullanımları,astım tedavisinde kullanımı,kulak,burun,boğaz ve horlama tedavilerinde kullanımı hakkında bazı genel bilgiler vermek istiyoruz.

Bilgiler çeşitli kaynaklardan uzun araştırmalar sonucu elde edilerek derlenmiş genel bilgilerdir.

Kanser Tümörleri Tedavisinde Ultrasonik Ses Tedavisi:

Cerrahi Müdehale olmaksızın kanser tümörleri tedavisinde artık doz etkisi olmadan yeni yöntemler geliştirilmekte ve geleneksel tedavi yöntemleri öncesi ve/veya sonrasında çok rahat bir şekilde uygulanabilmektedir.

Cerrahi Müdehale olmaksızın kanser tümörleri tedavisinde artık doz etkisi olmadan yeni yöntemler geliştirilmekte ve geleneksel tedavi yöntemleri öncesi ve/veya sonrasında çok rahat bir şekilde uygulanabilmektedir.

HIFU(High Intensity Focused Ultrasound) Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Yüksek Frekanslı Ses` 21. yüzyıl teknolojisi olarak ifade edilen `Ses Teknolojisi`nin, Kanser Tümörlerinin tedavisi amacıyla kullanımı için yeni yöntemler geliştirilmektedir.

Ultrasonik Ses Dalgalarınının taşıdığı enerjinin insan vücudu üzerinde tedavi amaçlı olarak kullanılması çok yeni bir teknoloji olmamakla birlikte, genel olarak bu tür uygulamalar açık cerrahi müdahalelerde yer almaktadır.

Bu tekniğin non-invasive olarak kullanılabilmesi ancak bilgisayar yazılım ve donanımlarındaki gelişimin yanısıra, yarı-iletken malzeme teknolojilerinin aldığı hızlı yol ile mümkün oldu.

Öncelikle, cerrahi müdahalenin zor veya imkansız olduğu durumlarda iç kanamaları durdurmak amacı ile geliştirilen bu tür cihazlar, daha sonraları kanser tümörlerinin yok edilmesinde veya kontrol altına alınmasında da kullanılmaya başlandı.

Cihazın temel çalışma prensibi, transducer (ses kaynağı) adı verilen konkav piezoelektrik kristallerinin ürettiği ses enerjisinin istenen bölge üzerinde odaklanarak,odak bölgesinde oluşan termal etkisine dayanmaktadır.

Odak bölgesi, öncelikle ileri görüntüleme sistemleri (Ultrasound/ Doppler– CT– MRI) ile tespit edilir.

Daha sonra bu bölgeye gönderilen ses dalgaları ile hedeflenen hücreler 60 °C`ın üzerinde bir sıcaklığa 0.2 sn. gibi kısa bir süreç içerisinde ulaştırılabilmektedir.

HAIFU sisteminin, tahrip etmek istediği hücre üzerinde 3 çeşit etkisi olmaktadır;

Hipertermik Etki: 0.2-1 sn. içerisinde 65-100 °C`lık bir ısıya ulaşan hücrede koagulasyon nekrozuna sebep olur.

Kavitasyon: Yüksek frekanslı ses dalgaları nedeniyle hücre içerisindeki sıvıda oluşan hava kabarcıklarının osilasyonu ve yüksek ısı hücre duvarlarının tahrip olarak yıkılmasına neden olur ve hücre parçalanır.

Besleyici Kan Damarlarının tahrip edilmesi: Bu yöntemle tümör içindeki 2 mm`den daha küçük çaptaki kan damarları ve kapilerler tahrip edilebilir ve bu, kanser hücresinin ikincil iskemik nekrozuna neden olur.

HAIFU Sisteminin Avantajları; Non-Invasive bir tekniktir:

Vücut içi kanser odağının tamamı vücut dışından yok edilir. Kesi yoktur, dokular üzerinde Radyasyon hasarı oluşmaz. Kateter ve proba ihtiyaç yoktur.

Ses dalgası yolu üzerindeki ve odak çevresindeki hücrelerde tahribata neden olmaz

Toplam Maliyet Düşer

Hastanede kalma süresi kısadır.

Kan Nakli`ne ihtiyaç yoktur Kıyaslanabilir cerrahi mudehalelere nazaran komplikayonları çok daha azdır.

Acı çok azdır ve uygulama sonrasında hemen iyileşme süreci başlar

Uygulama sonrasında geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı minimumdur.

Eşit Doz Dağılımı Sağlar.

Skstrakorporal yaklaşım hedefteki ultrasonik enerjinin eşit dağıtılmasını sağlar.

Mikrodalga, radyo-frekans, lazer ve kriyoterapi gibi bazı diğer minimal invazif tekniklerde karşılaşılan eşitsiz dağılım sorunlarını çözer.

Hedef doku için sitotoksik tedavi: Tüm hedef alandaki sitotoksik ultrasound dozu hedefteki tüm dokuları yok eder. Geleneksel cerrahi prensiplere uygun şekilde, kanser odağını in vivo olarak geniş bir kenar doku ile birlikte yok eder.

Uygun Tedavi Şekli: Yapılan tedavinin 3 boyutlu olarak incelenmesi ve teyidi. Tedavi, tümör şekline ve boyutlarına bağlı değildir.

Kan Damarlarında seçicilik: 2 mm çaptan daha ufak damarların imha edilmesindeki güvenilirlik Vaskular Anotomileri nedeniyle konvansiyonel cerrahi müdehale yapılamayacak hastalarda lokal tedavi uygulmaları Geçek

Zamanlı Tedavi: Gerçek zamanlı tümör tespiti Tedavi sırasında gerçek zamanlı görüntü Tedavi öncesi ve sonrasındaki odak noktasının gerçek zamanlı değişim görüntüsü

Kontrollü Tedavi dozajı: Uygulamanın hedef alan üzerindeki doz etkisi, gerçek zamanlı ve geri dönüşümlü olarak sürekli izlenebilmektedir.

Kansere Karşı bağışıklık oluşturan hücrelerdeki artış: Lenfositler hedef dokuya infiltre olur ve lenf follikülleri oluşur. Tedavi edilen dokuda CD4+, CD8 ve NK hücrelerinin sayısı ile lokal lenf bezleri artar; Lokal kanser bağışıklığının kuvvetlendiğini gösteren CD4+ / CD8+ oranı oluşur. Tedavi edilen alanın drene olduğu lenf nodlarındaki makrofajlar ve dendritik hücrelerde gözlemlenen artış, lokal antijen sunumunun artışını gösterir. Konakçının periferik lenfosit aktivitesi artar.

Güvenilirlik: Hastanın hayati göstergeleri operasyon sırasında sabittir, değişmez. Geleneksel Cerrahi müdahalelere nazaran daha az streslidir. Kalp, Beyin, Böbrekler, Karaciğer ve Akciğer gibi yaşamsal organlar üzerinde hiçbir zehir etkisi yoktur. HIFU ile tedavi sonrasında tümör alanı içerisinde bir yayılma gözlemlenmemiştir.

Çevre Dostu: Radyoaktivite kirliliği yoktur Çevre dokulara zarar vermez Kullanıcılar üzerinde hiçbir zararı yoktur. Çevresel hiçbir hasara yol açmaz.

Uygulama Alanları: Göğüs Kanserleri(Breast Cancer) Habis Kemik Tümörleri(Malignant Bone Tumor) Karaciğer Kanserleri(Liver Cancer) Yumuşak Doku Sarkomaları(Sarcoma of soft Tissue) Böbrek Kanserleri( Kidney Cancer) Mesane Kanserleri(Carcinoma of Bladder) Karın Boşluğu Tümörleri(Tumor in Pelvic Cavity) Retroperitoneal Tumörler Pankreas Kanserleri( Pancreatic Cancer) Metastazlar İleri evre kanserlerde palyatif tedavi amacıyla Geleneksel cerrahiden sonra gelişen solid tümör nükslerinin tedavisinde İkinci kez ameliyatı uygun olmayan, yetersiz tümör eksizyonu sonucu kalan bakiye tümörlerin tedavisinde Yüzeyel tümörler Rektum kanserinin Abdomino-perineal rezeksiyonundan sonraki lokal nüksler, Myoma Uteri, İyi huylu meme tümörleri Yumuşak doku beniğn tümörleri Diğer solid tümörler

Kontrendikasyonları: · İçi Boş Organ Tümörleri· Mediastinal Tümörler

Göz Katarakt Ameliyatlarında Ultrasonik Ses Teknolojisi:

Operasyonun dikişsiz FAKO (göz merceğinin ultrasonik dalgalar veren son teknoloji cihazla sıvılaştırılarak emilmesi işlemi )tekniğiyle yapılması ve göz içine konulacak olan merceğin Amerikan Sağlık idaresi (FDA) onaylı, katlanabilir Alcon Acrysof IQ lensler olması

İdrar Yollarında Oluşan Taşların Teşhis ve Tedavisinde Ultrasonik Ses Teknolojisi:

Tüm yumuşak dokularda kullanılan ultrasonik tedavi yönteminin müjdesini veren Op. Dr. Adır, “ Kasların kireçlenmesinde ve dikenimsi oluşumlarda uygulanmaktadır” ifadesinde bulundu. Ulrasonik tedavi yönteminin tedavisi hakkında bilgi veren Adır, “ Metabolizmayı hızlandırarak ağrıyı azaltır, kalıcı tedavi sağlar” dedi

Ultrashape Bölgesel İncelme Tedavisinde Ultrasonik Ses Dalgaları Teknolojisi:

Ultrashape ultrasonik ses dalgalarını kullanan bir bölgesel zayıflama cihazıdır.

Yağ hücrelerinin zarlarını yok ederek etki gösterir. Z

arları parçalanan bu yağ hücreleri bir anlamda erir ve bu bölgeden vücudun savunma hücreleri tarafından uzaklaştırılır.

Bu yöntem ameliyatsız vücut şekillendirme yöntemleri arayışının sonucu bulunmuştur.

İşlem ağrısızdır. İğne vs kullanılmaz.

Cilt altına herhangi bir alet müdahalesi yapılmaz. 

İşlem sonrası işinize dönebilirsiniz.

Seans yaklaşık 1-2 saat kadar sürmektedir.

Ultrashape bölgesel zayıflama tedavisi, bilimsel yayınlarla doğrulanmış bir yöntemdir.

Sadece istenmeyen yağların parçalanmasını sağlayan odaklanmış ultrasonik ses dalgaları dokuya gönderilir.

Kan damarı, sinirler gibi çevre dokulara zarar vermez.

Tedavi ile yağ hücrelerinin zarları ortadan kaldırılır.

Trigliserit olarak adlandırılan yağ hücresinin içindeki madde çevreye dağılır. Dolaşım ve lenfatik sistem yoluyla karaciğere ulaştırılır.

Karaciğerde bu yağ doku işlenerek ve yakılarak atılır. İşlemden sonra yapılacak özel diyet bu atılımı kolaylaştırır.

Ultrashape tedavisini karın, bel ve basen bölgelerine uygulanmaktadır.

Ultrashape tedavisi spor diyet gibi yöntemleri uygulasa bile bölgesel yağ birikimlerini gideremeyen kişiler için önemli bir çözüm sağlamıştır.

Bölgesel aşırı yağ hücrelerinin yok edilemediği kişilerde ameliyatsız ve etkin bir alternatif yöntemdir.

Liposuction Ameliyatı' nın risklerinin bu yöntemde olmaması ve invaziv olmayan bir bölgesel zayıflama yöntemi olması ultrashape'i diğer yöntemlerden üstün kılmaktadır.

Kısa süren seanslar bir başka avantajıdır.

Ultrashape kısaca hızlı zahmetsiz bölgesel zayıflama yöntemidir.

Dermatoloji Uzmanı doktorunuzun muayenesi ve tedavi alanının belirlenmesi sonrasında tedavi başlar.

Tedavi anestezi gerektirmez, ağrısızdır.

Herhangi bir iyileşme süreci yoktur ve takip gerektirmez.

Hastalar tedavi sonrası herhangi bir ağrı, rahatsızlık ve yan etki belirtmemişlerdir.

Klinik çalışmalar, seanstan bir ay kadar sonra vücudunuzun yeni şeklinin oluşacağını göstermiştir.

Bir seans sonrasında vücut çevre ölçüsünde ortalama 2-4 cm incelme gözlenmektedir.

Bu da ortalama bir beden incelme anlamına gelir.

Bu nedenle çoğu kişi için 2 veya 3 seans yeterli olmaktadır.

Ekokardiyografi Kalp ve Damar Hastalıklarının Tedavisinde Ultrasonik Ses Teknolojisi:

Ekokardiyografi klinik kardiyolojinin tartışmasız en önemli tanısal aracıdır. Son yıllarda kullanımı çok yaygınlaşmıştır.

Öyle ki, kalp damar muayenesine gelen her hastanın ekokardiyografik incelemesi muayenenin bir parçası olmalıdır.

Ekokardiyografi, ultrasonik ses dalgalarıyla, kalbin değişik yapılarını inceleme imkanı veren bir teşhis ve araştırma metodudur.

Ultrason, frekansı saniyede 20.000'in üzerinde olan seslerdir ve kulağın işitebileceği sınırın üstündedir.

Tıp dünyasında bugün için kullanılmakta olan ultrasonik ses titreşimleri, saniyede milyonlar civarında frekansı olan ses dalgalarıdır.

Ultrasonik ses dalgaları, vücut dokularında belirli istikametlerde ortalama olarak saniyede 5140 metre hızla ilerler.

Bu ilerleme sırasında rastladıkları dokuların hususiyetlerine göre yansıma ve kırılmalara uğrarlar.

Kalbin değişik yapılarında yansıyan bu ses dalgaları özel alıcılarla alınıp elektriksel işaretlere çevrilir.

Bu işaretler resme dönüştürülerek, ekrana yansıtılarak veya kağıda kaydedilerek ultrasonik dalgaların yansımaya uğradığı, kalpteki çeşitli faaliyetlerin yeri, yapısı ve çalışma durumu hakkında bilgiler elde edilir.

Eş zamanlı ekokardiyograflar, kalbi hareket halinde, bir film gibi renkli olarak gösterebilir. M-mode tipi ise kalp atımlarını kaydeder.

Nebizilatör Astım Tedavisinde Ultrasonik Ses Teknolojisi:

Nebülizatör, ses dalgalarıyla (ultrasonik nebülizatör) veya basınçlı hava (jet nebülizatör) ile sıvı haldeki ilaçları buhar haline getiren ve solunum yoluyla alınabilmesini sağlayan bir cihazdır.

Nebülizatör ile küçük çocuklarda, ölçülü doz inhalere uyum sağlayamayan hastalarda ve ağır astması olan hastalarda astma ilaçlarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi mümkündür.

Bademcik Ameliyatlarında Ultrasonik Ses Teknolojisi:

Hastanın bademcikleri sadece çok büyük olmaları sebebi ile sorun teşkil ediyor ise bademcikleri tamamen almadan ses dalgaları ile küçültülmektedir.

Böylece vücut için faydalı olan dokularınız korunmuş olur.

Hasta 3 yaşından küçük ise, Ultrasonik ses dalgaları kullanılarak, solunum tıkanmasına neden olan bademcikler küçültülebilir.

3 yaşından büyük ise ameliyat için kaynaştırma (THERMAL WELDING SYSTEM) aleti kullanılarak veya cerrahi olarak tıkanmaya sebep olan bademcikler alınır.

Burun Eti Ameliyatlarında Ultrasonik Ses Teknolojisi:

Burun eti büyümelerinde, büyümüş olan et, muayahane şartlarında, ağrısız kanamasız ve tamponsuz bir şekilde küçültülmektedir.

Bu işlem Ultrasonik Ses Dalgaları kullanılarak yapılmaktadır.

Horlama Tedavisinde Ultrasonik Ses Teknolojisi:

Horlama hem hastayı hem çevresini ilgilendiren ciddi bir sağlık sorunudur.

Uygun vakalarda yine ulltrasonik ses dalgaları  kullanılarak ofis şartlarında horlama sorununuz çözülebilmektedir.

Bu yöntemle horlamaya sebep olan küçük dil ve yumuşak damak ses dalgaları ile küçültülmektedir.

Hasta tedavisini olup aynı gün aktivitesine devam edebilmektedir.

ONLİNE İŞLEMLER

Site Haritası